Bão số 9 giật cấp 12 đang hướng vào Bình Thuận – Bến Tre

Bấm gọi để được hỗ trợ nhé!